Zagwarantowano również ewentualność uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.