Sporzej w materiale rozpoznawczego wysłannika Polskiego Radia aż do Watykanu, Michała Żakowskiego.