Argumentowali, iż walczą o przeżycie w dziedzinie.